Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff| DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen

Politisk rundebord og business summit i Hamburg

I anledning kronprinsparets besøk til Tyskland arrangeres rundebordssamtaler og business summit om hydrogen, CCS og grønn skipsfart

07 -
November
08
nov. 23

Politisk rundebord og business summit i Hamburg

Hamburg Chamber of Commerce

Olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre deltar i rundebordsamtaler om norsk-tysk energisamarbeid i Hamburg den 7.-8. november.

Norske og tyske bedrifter inviteres til å delta i en norsk-tysk Business Summit, hvor hydrogen vil være et sentralt tema i begge de to parallellsesjonene på Hydrogen and Low-Carbon Industry Solutions og Green Maritime. Norske bedrifter som ønsker å benytte anledningen til å annonsere partnerskap eller samarbeidsavtaler med tyske aktører kan melde dette inn på forhånd.

For program og påmelding, se Innovasjon Norge sin nettside.