Foto: Søren Nielsen

Nå kommer hydrogenstasjonene og -lastebilene

Prosjektet H2 Truck presenterer lastebilprodusenters planer for produksjon og distribusjon av hydrogenlastebiler.

21
Juni 2023

Åpent møte i H2Truck om hydrogenstasjoner og -lastebiler (påmeldingsfrist 15. juni)

12:00-15:30 Møteromsenteret i Oslo Rådhus, auditoriet i 2. etasje

Selskapet Evig Grønn AS, sammen med Norsk Hydrogenforum (NHF), Grønt landtransportprogram (GLP), FME MoZEES, Osloregionen og Østlandssamarbeidet inviterer til møtet om hydrogen til tungtransport.

I tillegg til å få innblikk i lastebilprodusentenes planer for produksjon og distribusjon av hydrogenlastebiler, får du også møte transportselskap, infrastrukturaktører, forskningsinstitutter, organisasjoner og politikere som alle spiller en viktig rolle for å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren.

Dessuten er dette en utmerket anledning til nettverksbygging med aktører fra hele verdikjeden.

Deltakelse er gratis. Husk påmelding innen 15. juni.

Agenda

11.30 – 12.00: Mingling og lett lunsj

12.00 – 15.30

 • Velkommen!
 • Veien mot det grønne skiftet, sett fra en transportørs side v/ Dag Martin Smørdal og Gustav Sanne-Gundersen, SR Group
 • SR Group har inngått intensjonsavtale om anskaffelse av 50 hydrogenlastebiler
 • Siste nytt fra produsenter av hydrogenlastebiler v/ Quantron, Scania, MAN
 • Siste nytt fra hydrogenstasjonsselskapene v/ Slavica Djuric (Hynion), Jan Erik Ødegård (Everfuel) og Per Øyvind Voie (Vireon)
 • Nytt fra FoU-fronten v/ Øystein Ulleberg, FME MoZEES
 • Kommunenes og fylkeskommunenes tilrettelegging for energistasjoner v/ Eva Næss Karlsen, Osloregionen
 • Virkemidler for hydrogen til tungtransport v/ Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (NHF) og Carl-Erik B. Kullmann (Enova)
  Enova vil informere om sitt program for hydrogenkjøretøy og -stasjoner
 • Paneldebatt: Hvordan få fart på hydrogensatsingen til tungtransport?
  Medvirkende er næringsaktører og regionale politikere

Kontaktperson for møtet:
Jan Carsten Gjerløw, Evig Grønn / H2 Truck: jan@eviggronn.no, tlf. 913 74 095