Medlemsmøte: CBAM, CO2-kompensasjon og European Hydrogen Bank

24
August 2023

14:00-15:30 Teams-møte

På medlemsmøtet vil to nye medlemmer få presentere seg før Finansdepartementet informere om CBAM og betydningen dette har for hydrogenbransjen. 
 
Videre får vi et innlegg fra Miljødirektoratet om CO2-kompensasjonsordningen. 
 
Avslutningsvis vil Enova presentere hydrogensauksjonene i European Hydrogen Bank.