ICS-konferansen ble holdt i Bergen i 2022.
Foto: Lin April Løstegård| Fra ICS-konferansen i Bergen i 2022.

India: Det tredje internasjonale klimatoppmøtet

Det tredje internasjonale klimatoppmøtet legger grunnlag for å utnytte de enorme mulighetene for indisk-norske bedriftssamarbeid.

14 -
September
15
sep. 23

Det tredje internasjonale klimatoppmøtet

Vigyan Bhawan, New Delhi, India

Konferansen som fra norsk side er organisert av Greenstat, med blant andre NHF som samarbeidspartner, er bygget opp rundt et bredere energibegrep med et fokus på alt fra kontakt med naturen (spirituelt og økosystem) til energitransformasjonen, der hydrogen blir løftet spesielt frem som energibærer.

Den indo-nordiske sesjonen har til hensikt å knytte nordiske land mot en India-satsning. Når Norden står samlet, står Norge sterkere i et stort land som India. Likens er erfaringen at samarbeid mellom flere selskaper styrker også selskapene individuelt.

Dagsorden

14. september

09:30 – 10:30 Åpningssesjon

10:30 – 13:30 Plenum

13:30 – 14:30 Nettverkslunsj

14:30 – 18:30 Parallellesjoner

 1. Livsstil for miljøet: Mot en bærekraftig fremtid (14:30 – 16:30)
 2. Grønn overgang (14:30 – 16:30)
 3. Biodrivstoff (14:30 – 16:30)
 4. Forskning og utvikling og kapasitetsbygging (16:30 – 186:30)
 5. Klimafinansiering (16:30 – 18:30)

15. august – Grønt Energimøte: Sesjon av stater

10:00 – 13:30 Ministeriell rundebordssamtale

13:30 – 14:30 Nettverkslunsj

14:30 – 16:30 Indo-nordisk samarbeid med presentasjoner fra

 • Aker
 • Aneo
 • Cambi
 • C40 Cities
 • Norfund
 • KLP
 • Orkla
 • Pixii
 • Scatec
 • Yara

16:30 – 18:00 Forretningsmøte (B2G og B2B matchmaking)

18:00 – 19:30 Oppsummerende sesjon

19:30 ICS 2023 Awards, Gala Cocktails & Dinner