Velaug Myrseth Oltedal

Velaug Myrseth Oltedal

Velaug er Førsteamanuensis på Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis
Høgskulen på Vestlandet

Velaug Myrseth Oltedal jobbar med forsking innan grøn energi, og leier hydrogensatsinga ved HVL. HVL har ei framtredande rolle i fleire større hydrogenprosjekt, og Oltedal er nestleiar i forskingssenteret for hydrogen - HyValue. Pågåande forskingsaktivitetar inkluderer hydrogenproduksjon frå havvind, og nye materialar for elektrolyse og brenselceller. HVL er også regional koordinator i det nyleg innvilga EU-prosjektet H2CoVE, som er ei europeisk satsing på utvikling av hydrogenkompetanse. Oltedal både underviser, rettleier studentoppgåver og koordinerer etter- og vidareutdanningskurs i hydrogenteknologi.