Odd-Harald B. Wasenden

Odd-Harald B. Wasenden

Odd-Harald Wasenden er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche

Partner / Dr.juris
Arntzen de Besche

Odd-Harald er anerkjent som en av Norges fremste advokater innenfor fornybar energi- og klimarett, og jobber bredt innenfor energirett, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han er Dr. juris fra Universitetet i Oslo med avhandlingen «Energimarkedsrett», og har over 20 års erfaring som advokat med fornybar energi som spesialområde.

Som rådgiver innen energisektoren har Odd-Harald bistått en rekke norske og internasjonale aktører med kontraktsrettslige saker, reguleringsspørsmål, transaksjoner og tvisterHan har også omfattende erfaring fra «in-house» arbeid fra Statnett og Nasdaq.

Odd-Harald har bred og inngående kjennskap til bransjen og setter seg raskt inn i rammebetingelsene som gjelder for de ulike sakene han jobber med. Som rådgiver er han analytisk og har en evne til å se både de juridiske, operative, politiske og teknologiske perspektivene for å gi råd som virkelig utgjør en forskjell for klientene.

Siden mai 2020 har Odd-Harald vært tilknyttet handelshøyskolen BI som Adjunct Executive in Residence, der han særlig arbeider med programmet Executive Master in Energy Management.

Han publiserer jevnlig større og mindre akademiske arbeider innen energi- og klimarett og benyttes mye som foredragsholder i ulike fora.