Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Nakstad er administrerende direktør i Enova

Administrerende direktør
Enova

Nils Kristian Nakstad har vært administrerende direktør i Enova siden 2008. Nakstad har i denne perioden ledet Enova gjennom store endringer, fra en tidlig satsing på energisparing, til en kraftig satsing på grønn innovasjon og klimateknologi. Med Nakstad i ledelsen har Enova fått stadig mer ansvar og økte budsjetter.

Nils Kristian har vært forsker og forskningsleder i SINTEF, og har hatt lederstillinger i Hydro, Trondhjem Preservering AS og ReVolt Technology AS. Nils Kristian er utdannet sivilingeniør fra Maskinavdelingen ved NTNU, og er i dag også styremedlem i NTNU.