Espen Fossum

Espen Fossum

Espen Fossum er partner i Thema Consulting

Partner
THEMA Consulting

Espen Fossum er partner i THEMA Consulting Group og har nesten 30 års erfaring som analytiker og rådgiver i fornybar bransjen. Espen jobber primært med prosjekter relatert til strategi- og forretningsutvikling, herunder analyse av bransjens rammebetingelser og hvordan disse påvirker selskapenes muligheter.