Trude Sundset

Trude Sundset

Trude Sundset er strategisk rådgiver og forretningsutvikler i Aker Horizons

Strategisk rådgiver og forretningsutvikler
Aker Horizons

Trude Sundset er strategisk rådgiver og forretningsutvikler i Aker Horizons, et investeringsselskap for positive klimaløsninger.

Sundset har tidligere vært administrerende direktør i Gassnova – det norske statlige foretaket for CCS. Hun har bred erfaring fra internasjonalt organisasjonsarbeid som styremedlem i organisasjoner som IEA GHG, CSLF og ZEP, samt ledende stillinger innen energi-, miljø- og klimaspørsmål i olje- og gassindustrien.

I Equinor hadde Sundset stillinger som: sjefforsker, miljø og klimadirektør og internasjonal klimadirektør.