Masterstudent
Universitetet i Bergen/Høgskulen på Vestlandet

Tora Eidsmoen er masterstudent i Energi ved Universitetet i Bergen og ved Høyskulen på Vestlandet. Hun har skrevet masteroppgave i samarbeid med Eramet Titanium and Iron AS om deres hydrogenprosjekt, hvor hun har gjennomført en sammenliknede LCA av eksisterende og ny prosess.