Sverre Gotaas

Sverre Gotaas

Sverre Gotaas er leder for Herøya Industripark

Leder
Herøya Industripark

Sverre Gotaas, MSc fra NTNU (tidligere NTH), har i de siste seks årene ledet Herøya Industripark AS. Han har tidligere blant annet hatt roller som Innovasjonsdirektør i Statkraft, og Innovasjons- og Teknologidirektør i Kongsberg Gruppen.

Gotaas leder regjeringens Teknologiråd, og har vært medlem i Energikommisjonen. Han har tidligere hatt styreverv i blant annet Norsk Forskningsråd, Universitetet i Sør-Øst Norge og Simula.