Møteleder

Ruth Astrid L. Sæter er møteleder for årets Hydrogenkonferanse. Hun er utdannet journalist og har lang erfaring fra dags- og ukepresse. De siste 10-15 årene har hun jobbet mest innenfor kommunikasjon, blant annet i Norges forskningsråd og Bellona. 

Ruth Astrid brenner for temaer som klima, energi og miljø. Omstillingen av energisystemet står sentralt her - og Ruth Astrid mener det er flere spørsmål vi bør stille oss i løpet av Hydrogenkonferansen: Hvilken betydning kan og bør hydrogen ha i omstillingen, hva vil omstillingen koste og hvor raskt kan vi gjennomføre den?