Robert Seguin

Robert Seguin

Robert Seguin er Manager i THEMA Consulting

Manager
THEMA Consulting

Robert begynte i THEMA i juni 2021 og har jobbet i energibransjen i over 14 år. Han begynte denne reisen i den tyske solenergisektoren og byttet etter hvert til nettbransjen hvor han jobbet i over fem år som FoU-koordinator og -rådgiver i Elvia (tidligere Hafslund Nett). Robert var involvert i flere forskningsaktiviteter og tilegnet seg bred kunnskap om planlegging og drift av distribusjons- og regionalnettet, spesielt om nettrelaterte nye teknologier, konsepter og prosesser. 

I THEMA jobber Robert med problemstillinger knyttet til nye teknologier og deres påvirkning på kraftsystemet. Han var involvert i flere prosjekter rundt hydrogen som f. eks. prognoser av fremtidige produksjonskostnader og modellering av fleksibilitet. 

Robert har en master- og doktorgrad i fysikk fra det Tekniske Universitetet i Berlin.