Slagen Terminal Conversion Manager / Business Development
Esso Norge

Øyvind Rudberg er utdannet sivilingeniør i Maskinteknikk fra NTNU i Trondheim. 

Øyvind har tidligere hatt flere tekniske roller i Esso innen prosjektering og vedlikehold på Slagentangen. Han har også vært leder for planlegging av revisjonsstanser og overingeniør for tank- og kai-anlegg, vedlikeholdssjef på Slagentangen før omleggingen og har jobbet både i Belgia og London. 

Nå jobber Øyvind som conversion manager og med business development for Esso Norge.