Gunnar G. Løvås

Gunnar G. Løvås

Gunnar Løvås er konserndirektør Kraftsystem & Marked

Konserndirektør kraftsystem og marked
Statnett

Løvås ble første gang ansatt i 1994 og ble ansatt på nytt i 2019. Løvås satt i konsernledelsen periodene 2007-2014 samt fra 2019.

Utdannelse: sivilingeniør fra NTH og har en doktorgrad i matematisk statistikk fra UiO.

Arbeidserfaring: Løvås ble ansatt i Statnett i 1994, og var del av konsernledelsen i perioden 2007-2014. I perioden 2014-2016 var Løvås assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket og fra 2017-2018 var han selvstendig konsulent.

Styreverv: Styreleder i Elhub AS, styremedlem i Fifty AS, NordLink Norge AS.