Åslaug Marie Haga

Åslaug Marie Haga

Åslaug Marie Haga er administrerende direktør i Fornybar Norge

Administrerende direktør
Fornybar Norge

Åslaug Marie Haga kommer fra stillingen som daglig leder i Norwea. Hun har bakgrunn fra internasjonale organisasjoner, norsk utenrikstjeneste og norsk politikk. Hun har erfaring fra privat og offentlig så vel som frivillig sektor.