Hydrogenkonferansen 2023

Den nasjonale møteplassen for hydrogen- og ammoniakkbransjen.

01
Juni 2023

Den nasjonale møteplassen for hydrogen- og ammoniakkbransjen

Radisson Blu Scandinavia, Oslo

Hydrogenkonferansen arrangeres 1. juni på Radisson Blu Scandinavia i Oslo. Konferansen er årets største møteplass for hydrogen- og ammoniakkbransjen. Konferansen arrangeres av Norsk Hydrogenforum (NHF), bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk. 

Hydrogenbransjen er nå i en brytningstid, der ambisiøse nasjonale strategier iverksettes og gir industriutvikling verden over. Hydrogennæringen forventer å bidra betydelig til norsk verdiskaping de kommende årene, og det skal nå tas investeringsbeslutning på en rekke prosjekter.

Under årets konferanse spør vi: Hva blir neste steg i den norske hydrogensatsingen? Innledere og paneldeltakere vil diskutere hydrogenets rolle i energisystemet og hva som skal til for å bygge opp en sammenhengende verdikjede der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.

 

 

 

Det er mulig å delta både fysisk og digitalt.

For de som ønsker å delta fysisk er det mulig å bare delta på dagtid, eller å også få med seg det som vil bli en minnerik festmiddag med underholdning av Johan Golden og utdeling av den prestisjefylte hydrogenprisen.

Påmelding holder åpent til tirsdag 30. mai, husk å melde dere på før det.

Vi gleder oss til å se dere på Hydrogenkonferansen den 1. juni!

09:00
10:00
 • Velkommen, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF
 • Introduksjon av programmet, konferansier Ruth Astrid Sæter
 • Hvordan kan regjeringen bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede? Terje Aasland, Olje- og energiminister
 • Hovedfunn i utredningen om en helhetlig verdikjede for hydrogen på oppdrag for olje-og energidepartementet, Finn Gjerull Rygh, Director, Oslo Economics
 • Samtale: Når ser vi den store satsingen? Terje Aasland og Ingebjørg Telnes Wilhelmsen
10:55
11:15
 • Hydrogenets rolle i energisystemet, Robert Seguin, Manager, THEMA Consulting
 • NHF tar energidebatten, Åslaug Marie Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge, Sverre Gotaas, administrerende direktør i Herøya Industripark, Jürgen Tzschoppe, konserndirektør nye energiløsninger i Statkraft og Gunnar Løvås, konserndirektør kraftsystem og marked i Statnett
12:20
13.20
 • Slagen Energy Hub – Samarbeidet om fremtidens drivstoff, Øyvind Rudberg, Slagen Terminal Conversion Manager / Business Development, Esso Norge
 • Installasjon av ZEGs hydrogenanlegg med integrert CO2-fangs i CCB Energy Park, Kollsnes, Owe Thoresen, Project Director, ZEG Power
 • Produksjon av grønn hydrogen har startet, Vigdis Hope, Chief Operating Officer, Hydrogen Solutions
 • Kompositter for hydrogeninfrastruktur – status og utfordringer, Andreas T. Echtermeyer, Professor, NTNU
 • Fra svart til grønn: En livsløpsanalyse av hydrogen som reduksjonsmiddel i Tyssedal, Tora Eidsmoen, Masterstudent, Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Bergen
14:35
14:55
 • I Skandinavia har vi ressursene - derfor har vi ansvaret, Tejs Laustsen Jensen, CEO, Brintbranchen
 • Hvordan påvirker internasjonale støtteordninger den norske hydrogenindustrien?  Vibeke Mohn Herberg, Head of Communication and Public Affairs, Hydro Havrand
 • Et nytt norsk industrieventyr? Håkon Volldal, President & CEO, Nel 
 • Storskala produksjon og eksport av hydrogen og ammoniakk - Aukra og Narvik prosjektene, Trude Sundset, strategisk rådgiver og forretningsutvikler, Aker Horizons
15:55
16.15
 • Lokal verdiskaping i Norge, Natalia Golis, Fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune, Arne Thomassen, Fylkesordfører i Agder fylkeskommune og Rolf Laupstad, Ordfører i Berlevåg kommune
 • Politisk debatt, med Liv Kari Eskeland (H), Ola Elvestuen (V), Lars Haltbrekken (SV) og Ole André Myhrvold (SP)
 • Avslutning, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen 
17.30
18:30
 • Toastmaster og underholdning, Johan Golden
 • Utdeling av Hydrogenprisen 2022

Innledere

Øyvind Rudberg

Slagen Terminal Conversion Manager / Business Development
Esso Norge

Tora Eidsmoen

Masterstudent
Universitetet i Bergen/Høgskulen på Vestlandet

Trude Sundset

Strategisk rådgiver og forretningsutvikler
Aker Horizons

Om NHF

Om NHF

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en nasjonal bransjeforening for hydrogen og ammoniakk.

Les mer