Gasskonferansen: Kampen om energien!

Vi samler energigass-bransjen fra biogass, naturgass, hydrogen og propan, til årets gasskonferanse på Sentralen i Oslo sentrum, 08. november 2023.

08
November 2023

Gasskonferansen på Sentralen

Sentralen i Oslo

Under årets Gasskonferanse tar vi opp temaer som: 

  • Hvordan redusere klimagassutslippene når det ikke er nok elektrisitet til alle?
  • Hvem skal få, og hvem blir stående utenfor?
  • Hvilken plass har energigassene i systemet?
  • Oppdatert oversikt over prisutvikling for energi
  • Når blir nye energiløsninger aktuelle i forhold til det vi bruker i dag?
  • Nye teknologier og løsninger

Gasskonferansen arrangeres i samarbeid mellom Energigass Norge, Drivkraft Norge, Norsk Hydrogenforum og Norsk Industri, og er slik forankret i landets viktigste kompetansemiljøer innen energigass. Deltakerne kommer fra bla kraftkrevende industri, transport og entreprenører, rederi og kraftprodusenter.