Bli med NHF på The European Hydrogen Week 2023

For første gang arrangeres det en Norgespaviljong med nettverksarrangementer på The European Hydrogen Week, som en av de viktigste globale møteplassene for hydrogenindustrien.

20 -
November
24
nov. 23

Deltakelse på Norgespaviljongen

Brussels Expo

Under den europeiske hydrogenuken, som arrangeres i Brussel fra 20. til 24. november, vil Innovasjon Norge, Norges misjon til EU, Norsk Hydrogenforum og H2Cluster skape en sterk norsk tilstedeværelse, med en egen paviljong. Dette er EUs flaggskippolitiske konferanse og B2B-forum for den gryende hydrogenverdikjeden.

Å koble norske selskaper til investorer, partnere, beslutningstakere og potensielle kunder i EUs hydrogenverdikjede er avgjørende for å nå målene om å øke eksportkapasiteten til norske hydrogenselskaper. I tillegg er dette en unik mulighet til å synliggjøre politiske temaer som CCS, hydrogensikkerhet og blått hydrogen med kommersielle muligheter overfor sentrale beslutningstakere i Norges største eksportmarked.

Norgespaviljongen vil ha som fokus å fremme utviklingen av en bærekraftig, sikker og konkurransedyktig hydrogenøkonomi, både i Norge og internasjonalt. Den vil også synliggjøre Norges kompetanse innen hydrogenproduksjon, transport, lagring og sluttbruk, der vi vil ha fokus på lavkarbonløsninger med CCS og fornybare energidrevne elektrolysører.

Den norske delegasjonen

Det er bestilt 80 kvm med standplass til Norgespaviljongen som har fått en sentral plassering. Utstillere under Norges Paviljong har rett til:

  • Utstillingsplass ved paviljongen
  • Standkonstruksjon/demontering
  • Prosjektledelse
  • Utstillerpass
  • Delta i Team Norway's nettverksfunksjoner
  • Høy synlighet gjennom felles norsk profilering

Her finner du mer informasjon om The European Hydrogen Week

Deltakeravgiften

Deltakeravgiften skal dekke direkte kostnader knyttet til Norgespaviljongen. Den endelige deltakeravgiften vil avhenge av valutakursen mellom NOK og EUR og antall utstillere på paviljongen.

Kostnaden i EUR  vil være:

  • Individuell standplass (én vegg ca. 1,5 x 2,5 m): ca. EUR 5000 - 6000,- ekskl. mva
  • Logo på felles vegg med tilgang til alle fasiliteter ved paviljongen: ca. EUR 1000 - 1500,- ekskl. mva

Merk! I og med at dette er et Innovasjon Norge-finansiert arrangement vil det ikke være mulig å søke om tilleggsmidler gjennom Varemessefinansieringsordningen.

For de som ikke ønsker å stille ut på Norgespaviljongen, men likevel vil delta på sidearrangementene, tilbyr Innovasjon Norge en egen delegasjonspakke for dette.

Alle deltakere er ansvarlige for sine egne reiserelaterte reservasjoner og avgifter, som hotell og fly.