National budget 2017: Hydrogen ferry to go into operation by 2021

Read more in English

Les mer på norsk

To nye Uno-X hydrogenstasjoner i Bergen

Uno-X Hydrogen skal bygge Bergens to første hydrogenfyllestasjoner. Enova støtter etableringen med nesten 20 millioner kroner.

Les mer her

Nytt landsdekkende stasjonsnettverk etableres fra 2017

Behandlingen av Energimeldingen i Stortinget sikrer stasjonsnettverk for biler, hydrogen i jernbane og fergeflåte i perioden 2017-2025. Les mer

Samlingspunktet for alle hydrogen-interesserte i Norge

Om Norsk hydrogenforum

Hydrogen & Fuel Cells in the Nordic Countries 2016, Sandviken, 26-27 Okt

Welcome to the 6th HFC Nordic conference in Sandviken, Sweden!

Informasjonsfilm om hydrogen

Hydrogen - det neste norske energieventyret!

Se filmen her

Hydrogenguiden 2016

Oppdatert aktøroversikt over hydrogen-Norge finnes nå i Hydrogenguiden for 2016. Last den ned her

Ny informasjons-brosjyre om hydrogen

I prosjektet NextMove er det utarbeidet en ny og illustrativ informasjonsbrosjyre om hydrogen, som passer både for elever, lærer og andre interesserte. Last ned brosjyren her

Statens Vegesen skal teste hydrogenferge i Rogaland

Etter å ha fått i drift verdas første elektriske bilferje, tar Statens vegvesen no nye steg mot ein meir miljøvenleg ferjesektor.

- Som ein av dei første i verda utfordrar vi reiarlag, verft og teknologimiljø til å utvikle ei ferje som kan gå på hydrogen, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Prosjektet skal gjere nullutsleppsteknologi muleg for ferjestrekningar som ikkje er eigna for elektrisk drift åleine. Ei hydrogen-ferje vil ha større rekkevidde enn ei elektrisk ferje. I dag finst det lite erfaring med fartøy drivne på hydrogen.

Startar med konferanse

Statens vegvesen vil våren 2017 invitere til ein dialogkonferanse for reiarlag og leverandørar. Etterpå blir det prekvalifisering for interesserte reiarlag, før ein går inn i ein fase med konkurranseprega dialog, fram til utlysing og signering av kontrakt.

Sambandet Hjelmeland-Nesvik ligg i eit skjerma farvatn i fjordane innanfor Stavanger. Ei framtidig hydrogen-ferje skal òg kunne drivast heilelektrisk med lading frå kai, slik at rutetilbodet skal kunne oppretthaldast dersom det oppstår problem med hydrogendrifta. Dette sikrar tilbodet til trafikantane.

Skal vidareutviklast

Når teknologien er utvikla og testa i Ryfylke, kan den vidareutviklast til andre og meir krevjande samband.
- Det vil krevje eit stort utviklingsarbeid for å kunne bunkre og drifte eit fartøy med hydrogen. Dette utviklingsarbeidet er kjernen i kontrakten. Prosjektet vil også vere interessant for andre delar av sjøfarten, som til dømes snøggbåtar og anna transport nær kysten, seier Gustavsen.

Les mer hos vegvesen.no: http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/vil-utvikle-hydrogen-elektriske-ferje 

Kommende begivenheter

30 MAR

Generalforsamling i Norsk Hydrogenforum

STED: PowerHouse, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika

Les mer
04 APR

Den norske Gasskonferansen

STED: Oslo

Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 2017. Tema for årets konferanse er: Gass for klima,... Les mer

Les mer
13 JUN

International Conference on Electrolysis in Copenhagen, ICE 2017

STED: København

Welcome at ICE2017 in Copenhagen from Tue 13th to Thu 15th of June, 2017

Les mer

Medlemmer/sponsorer

Nyhetsbrev

Facebook

Twitter