Søkeresultat

13 treff på ditt søk "IPCEI""
Resultatsider: 1 | 2

1 Enorm interesse for europeisk hydrogensamarbeid

Enovas Arve Solheim og Sigmund Ø. Størset informerte om IPCEI-ordningen som Norge nå er blitt en del av. – Vi opplever en helt enestående interesse for den europeiske satsingen, som Norge nå er blitt...

2 Norge inn i europeisk industrisamarbeid om hydrogen

...utviklingen og gi norske bedrifter en mulighet til å øke kvaliteten på prosjektene sine, sier Rotevatn. IPCEI (Important Projects of Common European Interest) omfatter innovative prosjekter innen utvalgte...

3 Norge med i sentral europeisk hydrogensatsing

...illustrasjon) For NHF har det vært en prioritert oppgave å sørge for at Norge blir godt posisjonert i IPCEI-fellesskapet. IPCEI er en engelsk forkortelse for «Viktige prosjekter med stor felleseuropeisk...

4 Fortsatt mulig å bli indirekte partner i IPCEI

...Enova opplyser at den nye ordningen er rettet mot aktører som ikke vil motta nasjonal støtte under IPCEI. På denne måten kan de være med i den videre prosessen, og likevel få mulighet til å knytte seg...

5 25 søkte: Fem norske prosjekter videre i IPCEI

...aktører passerte nåløyet i den første evalueringsrunden i interessekartleggingen av norske deltakere til IPCEI Hydrogen. Foto: Enova I Norge er det Enova som forvalter Norges deltakelse. Første steg...

6 Milliard-støtte til nye hydrogen-prosjekter

...i alle disse tre prosjektene: 482 millioner kroner til ammoniakkproduksjon med karbonfangst – blir IPCEI-prosjekt Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra...

7 Høringsrace for hydrogen på Stortinget

...Disse er nå svart ut skriftlige til politikerne. Ingebjørg Telnes Wilhelmsen har besvart spørsmål om IPCEI, jernbane, tungtransport og skipsfart. I komitéhøringene har NHF fått spørsmålene om alt fra...

8 NHF-standpunkter i Høyres hydrogenforslag

...relativt raskt få på plass en ordning for differansekontrakter, mener NHF. Vil ha støtte til flere IPCEI-prosjekter Norge har forpliktet seg til å delta i det store felleseuropeiske samarbeidet IPCEI...

9 Klimakrisen maner til sterkere hydrogenkur

...gjerne sett at statsbudsjettet hadde styrket den norske deltakelsen i det europeisk hydrogensamarbeidet IPCEI, men budsjettet legger opp til at dette må dekkes innenfor de eksisterende rammene. Bransjen...

10 Politikere vi kan bli litt klokere av

...grønn racket da panelet ble spurt om de ville øremerke midler i statsbudsjettet til norsk deltakelse i IPCEI-prosjekter. SP og AP vinket grønn-rødt med racketene sine for å signalisere «tja». Høyre og...

Resultatsider: 1 | 2