Regler for etablering av stasjon / fylleløsning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet for brannfarlig stoff, herunder hydrogen. De har utarbeidet et notat med informasjon om at aktører som skal bunkre passasjerskip med hydrogen må innhente samtykke fra DSB.

Les mer om krav om samtykke her.

Medlemmer