Handlingsplan

Handlingsplanen for 2017 for EU-nettverket Hydrogen2020

Aktiviteter:

  • Nasjonalt brokerage event (Forskningsrådet bistår med lokaler) 24 eller 25 januar 2017 FCH-JU call informasjon Informere og gå gjennom topics i FCH-JU.  Norsk og nordisk industri og forskningsinstitusjoner. Regionale myndigheter SINTEF, IFE, NHF
  • Reise til FCH JU info day 2017 Februar 2017 FCH-JU call informasjon Invitere norske interessenter til Brussel. Informasjon om call og FCH-JU, etablere europeiske kontakter Norsk industri og forskningsinstitusjoner. Regionale myndigheter NHF,IFE
  • Kurs for søknadsskriving? Dato TBC - Mars/April 2017 FCH-JU Kurs for søkere til FCH-JU, hvordan skrive en god H2020 søknad. Hva er spesielt viktig å fokusere på i FCH-JU. Research & Innvoation Actions / Søkere til FCH-JU utlysninger NHF
  • Delta på NFR nettverkssamling Mai/Juni 2017 Nettverkene H2020 Nettverkene SINTEF,IFE,NHF

Nettverkssamling.  Tema:

  • Hvordan får vi inngrep i de strategiske prosessene i FCH-JU.
  • Industry/Research grouping, working groups, regionalt samarbied FCH-JU strategisk arbeid Nå ut med informasjon om hvordan man påvirker utlysningene i FCH JU og posisjoneringsarbeid før utlysningene blir offentliggjort.  Norsk industri og forskningsinstitusjoner. Regionale myndigheter SINTEF,
  • Programme review days og stakeholders November 2017 Invitere norske interessenter til Brussel. Lære om Norsk industri og forskningsinstitusjoner. Regionale NHF,SINTEF
  • forum 2017 - Brussel  pågående prosjekter i FCH-JU og siste resultater, etablere europeiske kontakter.  myndigheter
  • Juletreff Desember 2017 FCH-JU informasjon. Disseminering av aktiviteter til et stort publikum Informere om FCH-JU programmet og mulighetene for norsk deltagelse til et stort publikum. Se på tverrfaglig samarbeid i Norge Norsk og nordisk industri og forskningsinstitusjoner. Regionale myndigheter NHF,IFE,SINTEF

Medlemmer