Utlysninger

Det finnes flere støtteordninger for hydrogen, både nasjonale og internasjonale.

Enova

Enova gir investeringssstøtte både til innkjøp av kjøretøy og til infrastruktur.

De kan gi støtte til innkjøp av for eksempel elektriske varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport.

Det er ingen søknadsfrist på programmet. Les mer her.

En ny utslysning er ute for bygging av fyllestasjoner også i 2018, med søknadsfrist i september. Enova følger markedsutviklingen og kan komme til å ha nye utslysninger oftere enn bare en gang i året.

Spørsmål knyttet til utlysningene skal stilles til Enova på hydrogeninfrastruktur@enova.no.

Se også Enova sine sider her.

Hva er FCH-JU?

FCH-JU står for Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking og er EUs eget program for utvikling og kommersialisering av hydrogen og brenselcelleteknologi. Programmet har et totalbudsjett på 1.33 milliarder Euro og har hvert år utlysninger på omkring 100-200 millioner Euro. Den neste utlysningen har frist 24 april 2018. Programmet støtter prosjekter både innen utvikling og demonstrasjon av hydrogenproduksjon, fyllestasjoner, hydrogendrevet transport og lokal strømproduksjon. 

Deltagelse i europeiske prosjekter åpner opp for internasjonalt samarbeid og tilgang til et unikt nettverk av industri og forskningsaktører på tvers av Europa. Markedene for hydrogenteknologi øker nå svært raskt og tidspunktet for å gå inn i dette markedet har aldri vært bedre.

Du kan se utlysningen fra FCH JU her.

 

Medlemmer