Ressurser

Hva er hydrogen?

Se informasjonsfilm og få innsikt i hva hydrogen er og hvorfor det er en fremtidig energibærer i det norske samfunnet. Filmen ble oppdatert i 2017 med støtte fra prosjektene Blue Move og Green Drive Region, samt Norsk Hydrogenforum.

Hydrogenguiden

Hydrogenguiden er utarbeidet av Norsk Hydrogenforum med støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Transnova.

Hydrogenprisen

Norsk Hydrogenforum deler ut Hydrogenprisen. Hydrogenprisen 2021 vil deles ut under Hydrogenkonferansen 1. juni 2022.

Utlysninger

Her finner du mer om utslysninger

Hydrogen og sikkerhet

Som andre energibærere, har hydrogen høy energitetthet, noe som kan utgjøre en risiko dersom det frigjøres på en ukontrollert måte. NHF er derfor svært opptatt av at hydrogen introduseres på en trygg måte i samfunnet.

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på ofte stilte spørsmål om hydrogen.

Andre nettsteder

Andre relevante nettsteder og nyttige ressurser.

Regler for etablering av stasjon / fylleløsning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet for brannfarlig stoff, herunder hydrogen. De har utarbeidet et notat med informasjon om at aktører som skal bunkre passasjerskip med hydrogen må innhente samtykke fra DSB.

Hydrogenbilstatistikk

Andre relevante nettsteder og nyttige ressurser.

Medlemmer