Utslippsfri kystrute langs Norskekysten

Lydløs og utslippsfri seilas med batteri- og hydrogendrift på kystruta (i dagligtale Hurtigruten) kan bli mulig fra 2022, dersom anbudet lansert fra Samf.departementet skjerper miljøkravene.

Konseptskipet Atlant er planlagt med gasselektrisk framdrift, kombinert med batterier. Plass er satt av til brenselceller og hydrogentanker.

Bildet viser konseptskipet Atlant. (Bilde: LMG/Gasnor/Norwest3D)

Selfa Arctic og NCE Maritime Clean Tech lanserte under Zerokonferansen 2017 et nytt konsept for fullverdig nullutslipps framdrift av nye kystruteskip, med 8 store hydrogenstasjoner og et 30-talls hurtigladeterminaler langs rutas havneanløp.

Dette bygger videre på design av lavutslippskonseptet Atlant fra LMG, som i vår ble lansert basert på med gasselektrisk framdrift, kombinert med batterier, og med plass er satt av til brenselceller og hydrogentanker. 

Ideen om å bygge ut et ladenett og hydrogenfylling i åtte havner på den 11 dager lange turen som nå seiles av Hurtigruten ASA, ble godt mottatt da den ble presentert på Zerokonferansen. Selfa Arctic, NCE Maritime Clean Tech og Zero har i lengre tid analysert mulighetene for å bygge nye nullutslippsfartøy til Bergen-Kirkens-ruta. De mener det teknisk og praktisk er fullt mulig og kan realiseres i 2022-2023, men det forutsetter at anbudet åpner for å favorisere miljøkriterier høyere enn utformingen som ble lansert oktober 2017.

Stasjonsnettet som kombinerer hydrogenfylling i 8 havner og 36 ladestasjoner - ved hvert havneanløp. Foto: Kjersti Magnussen/TU/Selfa

Saken er hentet fra artikkel i Teknisk Ukeblad: 
https://www.tu.no/artikler/lydlos-og-utslippsfri-seilas-pa-kystruta-kan-bli-mulig-fra-2022-men-det-krever-politisk-omkamp/411205 

 

Medlemmer