Det viser et regnestykke fra prosjektet Hydrogenregion Sogn og Fjordane, der fylkeskommunen har tatt mål av seg til å gjøre regionen til ledende i utvikling og bruk av ny hydrogenteknologi i samferdselssektoren.

Sogn og Fjordane fylkeskommune bruker nå rundt en halv million kroner for å støtte utviklingen av den første hydrogendrevne hurtigbåten. Prosjektleder Elisabet Kjerstad Bøe i Hydrogenregion Sogn og Fjordane, mener Sogn og Fjordane er godt egnet for å lykkes med hydrogenenergi.

 

– Vi har et stort kraftoverskudd av fornybar vannenergi. I den nye energimeldingen er det ønskelig at kraftoverskuddet utnyttes lokalt. Dette gir oss muligheter, påpeker hun.

Utviklingstakten av hydrogenløsninger ligger et stykke bak nye batteriløsninger, men nå kan Trond Strømgren i Maritim Forening Sogn og Fjordane vise til den første skissen av en hydrogendreven hurtigbåt.

Prosjektet er eid av Brødrene Aa, Florø skyssbåt, Mancraft og Flora kommune, og er ledet av Maritim Forening Sogn og Fjordane. Håpet er at båten er ferdig bygget og kan tas i bruk rundt 2022.

– Hva er de største utfordringene for å lykkes med hydrogendrevne hurtigbåter?

– Prisen er én ting. Marin diesel er i dag billig og koster rundt fem kroner literen. Alle alternativer blir dyrere. Dessuten er det store kostnader knyttet til å utvikle teknologien, og det vil koste mye å ta den i bruk. Vi ser for oss at i hvert fall oppstarten vil trenge økonomisk støtte fra det offentlige, sier Strømgren.

Artikkelen er hentet fra Bergens Tidende.