Hurtigbåt-anbud i Trøndelag

(Sør-) Trøndelag fylkeskommune skal ut med nye anbud på hurtigbåt-samband for perioden 2020-2024 og ønsker i forkant av disse å bidra til utvikling av nye energikilder for båtene, og hydrogen er aktuelt for flere av disse.

Hurtigbåtene sørger for en betydelig andel av det totale CO2-utslippet i Trøndelag, og mer miljøvennlige løsninger vil bidra til å nå miljømål fylkeskommunen har satt seg. Fylkeskommunen har startet dialog med teknologileverandører, rederi, infrastruktur-leverandører, og andre aktører som kan bidra til å utvikle fremtidsrettede energikilder og –løsninger for å drøfte hvordan utviklingen kan gjennomføres.

Konkurranseutlysning er ventet høsten 2017, mer info kommer.

Medlemmer