Maritimt

Interessen og kompetansen rundt hydrogtenteknologi i maritim sektor har de siste årene utviklet seg svært raskt i Norge. Næringen og det offentlige har vist en imponerende vilje til å videreføre et grønt skifte i maritim sektor også for en lang rekke transportoppgaver til sjøs. Flere nye satsinger og selskapet er etablert for å sette norsk skipsfart i førersetet på hydrogenteknologi.


Norsk Hydrogenforum har sammen med våre medlemmer etablert et sterkt samarbeid med Statens vegvesen, Sjøfartsdiraktoratet, fylkeskommunene, skipsbyggere, DSB m.fl., og vil bidra til å legge tilrette for en slagkraftig satsing for hydrogen i den sterke norske maritime klyngen.

Det er mange initiativer på gang i det ganske land, og mye spennende vil bli presentert på denne siden i tiden framover. 

Medlemmer