07Nov
Oslo @ 07. November

Zerokonferansen 2018, 7. - 8. november

Det grønne skiftet som global trend er ustoppelig. Prisene på fornybar energi fortsetter å falle, og det er ikke lenger noen teknologiske grenser for hva som kan elektrifiseres. Hydrogen vil vies betydelig plass med spennende foredrag med internasjonale innledere, også på høstens Zerokonferanse

Zerokonferansen samler hvert år nærmere hundre spennende norske og internasjonale innledere fra politikk, forvaltning, organisasjoner og næringsliv. Se linken under for de første bekreftede innledere  og en oversikt over fagsesjonene, velg sal for å se alle. 

zerokonferansen

Norsk Hydrogenforum har vært en aktiv bidragsyter til Zerokonferansen de siste årene. I 2016 og 17 har vi holdt en hydrogenstand sammen med de største hydrogenaktørene som bl. a. Uno-X Hydrogen og NEL. Det planlegges å gjenta dette også i høst, med utstilling av biler og de nyeste planer for infrastrukturutvikling og andre faglige nyvinninger.

Medlemmer