28Aug
Oslo, Ruter Besøkssenter, Jernbanetorget 1 @ 28. August

Utslippsfri buss-konferanse

Velkommen til utslippsfrie buss konferanse med befaring, i Oslo 28.-29.august.
Programmet er lagt opp til engelsk på dag 1 og norsk/nordisk på dag to. 
Velkommen!
Tid: 28.august kl. 10.00 - 29.august kl. 13.00 (ca kl. 15 med ekstra befaring) Sted: Ruter besøksenter, Jernbanetorget 1. Oslo Deltageravgift: 3500kr inkl.konferansemiddag. Påmelding 1 dag er mulig. NGO-rabatt Påmelding og oppdatert program her: https://zero.no/arrangement/utslippfrie-busser-konferanse-m-studietur-oslo-28-29-august/
Kontakt marius.gjerset@zero.no, 926 56 010 reidun.eckhoff@kollektivtrafikk.no, 478 36 751
Konferansen arrangeres i samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen, Ruter og Nordic Energy Research.


I 2017 arrangerte ZERO og Kollektivtrafikkforeningen studietur til Eindhoven for å lære om utrulling av elbusser. Nå trenger vi heldigvis ikke lenger å reise ut av Norden for å se og lære av større flåter med utslippsfrie busser - i 2019 skjer det store gjennombruddet for utslippsfrie busser i Norge!
Etter flere år med stor interesse og mye arbeid med pilotprosjekter og anbud på elbusser, kommer det nå mer enn 170 utslippsfrie busser i drift i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer, Trondheim, Akershus og Oslo ila 2019. Tilsvarende utrulling av utslippsfrie busser skjer nå i hele Norden.
I samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen, Ruter og Nordisk energiforskning inviterer vi til konferanse om utslippsfrie busser 28-29.august i mobilitetsuka i Oslo.
Målet med konferansen er å samle kollektivbransjen i Norge og Norden for å lære av erfaringene til nå med planlegging og gjennomføring av anbud, oppstart og drift. For å dele kunnskap som trengs nå for skiftet til utslippsfrie busser over hele Norge og Norden. Konferansen inneholder befaring for elbusser og ladeløsninger med de 120 utslippsfrie bussene som Ruter har i drift i august.

Onsdag 28.august:
• Status for utviklingen i Norden
• Teknologistatus for utslippsfri busser, ladeløsninger og hydrogen
• Erfaringer fra fylkeskommuner og administrasjonsselskap, bussoperatører og leverandører.
• Befaring på elbuss og ladeinfrastruktur, bussanlegg. Ruter.
• Konferansemiddag

Torsdag 29.august:
• Anbud- og planleggingsprosessene med erfaringer til nå.
• Rammebetingelsene med støttemuligheter og politiske virkemidler
• Veien videre for å få til gode løsninger for utslippsfri busser
• Elbuss i rutetrafikk, befaring for de som ønsker å se og kjøre mer elbuss
Vi inviterer til seminar for å få gode svar på blant annet: - Hvordan få til utbygging av nødvendig ladeinfrastruktur langs hele kysten og Kystruten innen 2021?
- Hvordan få til de beste løsningene med nettforsterkning og batteriløsninger?
- Forbedringer som trengs i anbudsprosessene for å få til det?
- Er nettselskapene nok «på»? Noe i dagens regelverk og finansieringsmodell som må endres

Medlemmer