OED og KLD samarbeider om utformingen av regjeringens strategi. Regjeringen ønsker å involvere næringsliv og organisasjoner i arbeidet med strategien og inviterer derfor til et bredt innspillsmøte for eksterne aktører.

Tid: mandag 11 februar kl. 11.00-14.00.
Sted: Akersgata 59 (R5), Oslo.

Les om arrangementet på Regjeringens nettsider her.

Statssekretærene åpner møtet og orienterer om regjeringens arbeid med strategien. Påmeldte deltakere får så 5 minutter taletid hver. Tildelt taletid kan bli redusert noe ved stor pågang.

For påmelding og nærmere informasjon, kontakt Fredrik Bengtsen på e-post fb@oed.dep.no. Det bes om at de som er interessert i å holde muntlig innlegg angir dette. Frist for påmelding er torsdag 7. februar.

Det er også mulig å sende skriftlig innspill på inntil tre sider, med frist onsdag 13. februar. Skriftlige innspill sendes til postmottak@oed.dep.no og postmottak@kld.dep.no, merket "Innspill hydrogen" i emnefeltet.

Følg møtet på nett-tv:

Se sendingen her