01Nov
Schweigaardsgate 4, Oslo @ 01. November

Hydrogen som nullutslippsløsning - i transport og maritim sektor

Tid:    1. november kl. 09.00-11.45

Sted: Galleri Oslo, Schweigaardsgate 4, Oslo (Fylkestingsalen)

Arrangør: Osloregionens Europakontor og Akershus fylkeskommune

Hydrogen kan som et alternativt drivstoff hjelpe oss å redusere klimagassutslipp, men hvordan kan det samtidig bidra til økonomisk vekst og være en del av det grønne skiftet?

Seminaret arrangeres under paraplyen "European Week of Regions and Cities" og vil fokusere på spørsmål som: Hvordan kan hydrogen bidra til mindre utslipp i transportsektoren? Hva slags skip og ferger som bruker hydrogen eksisterer og hva vil komme i fremtiden? Hva slags markedsmuligheter finnes for hydrogen som et alternativt drivstoff?

Program:

09.00-09.20: Velkommen av Tjisse Stelpstra, provinsen Drenthe i Nederland (TBC)

09.20-10.00: Hydrogen i maritim sektor, Stein Kvalsund, daglig leder Maritim forening Sogn og Fjordane

10.00-10.15: Kaffepause

10.15-10.45: Veien til en lavutslipps bilpark i en kommune, Morten Woldseth, seniorrådgiver Skedsmo kommune 

10.45-11.15: Regional strategi for lavutslippstransport, Eirik Bøe, leder Hovedutvalget for plan, næring og miljø, Fylkestinget Akershus

11.15-11.45: Hvordan utvikle bærekraftig sjøtransport? Øystein Ulleberg, forskningsleder MoZEES

Frist for påmelding: 29. oktober

Påmelding her

Medlemmer