10apr
Trondheim @ 10. april

Den Norske Gasskonferansen, 10. -11. april

Konferansen er spesielt tilpasset gassbransjen og administrative og tekniske beslutningstakere på flere nivåer innenfor industri, næringsliv og offentlig forvaltning, og passer for alle som vil skaffe seg både strategiske og praktiske kunnskaper om bruk av energigasser i Norge. 

Utgangspunktet for dette er tung kompetase fra bruk av naturgass, men hydrogen er blant energigassene som for mer og mer oppmerksomhet på konferansen. Synergiene innen de ulike verdikjedene er av særlig interesse sett fra hydrogenmiljøets ståsted.

Storskala eksportløsninger, også for hydrogen, vil være blant temaene som vil berøres på Gasskonferansen i 2018.

Mer info følger her og på www.gasskonferansen.com i januar 2018.

Medlemmer