– Vi trenger en tydelig hydrogenpolitikk

Nasjonal Transportplan 2022-2033 kan bli enda tydeligere på å sikre utslippsfri transport og verdiskapning, ikke minst med et klart mål for nullutslippslastebiler.

Publisert: 13. April 2021


Ingebjørg Telnes Wilhelmsen delte Norsk Hydrogenforums syn på Nasjonal Transportplan via videolink, under den muntlige høringen i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

Det sa generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum, under den muntlige høringen om NTP, i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité 12. april.

– Målet om at 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030 er viktig, men for å sikre at Norge blir et prioritert marked for lastebilprodusentene, bør vi sette et klart delmål for 2025, understreket hun.

I fjor ble det solgt nesten 6000 nye lastebiler i Norge. NHF mener det er et realistisk delmål at 20 prosent av disse skal være utslippsfrie. Det betyr at om lag 1200 lastebiler skal være enten batterielektriske eller hydrogenelektriske i 2025.

Myndighetskrav er avgjørende

– Det er ikke tilfeldig at Norge har så mange elbiler eller at Sveits er tildelt de første tusen hydrogenlastebilene fra Hyundai. Det skyldes i stor grad myndighetenes krav og incentiver. NHF mener at et slikt delmål for 2025 er viktig for å lykkes med å nå målet om at halvparten av alle nye lastebiler være nullutslippskjøretøy i 2030.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen understreket over komiteen at «utbygging av hydrogenstasjoner må starte nå.»

– Våre medlemmer lanserer i disse dager planer for å bygge hydrogenstasjoner til lastebiler, busser og flåter av personbiler. Vi mener NTP må inneholde støtte til en konkret plan for etablering av en landsdekkende infrastruktur for hydrogen fra og med 2022, sa hun.

Overfor stortingspolitikerne pekte Ingebjørg Telnes Wilhelmsen på at både Everfuel og Hynion har klare planer for utbygging av fyllestasjoner i Norge og Norden. NHFs generalsekretær viste også til at EUs nye, sterke og utålmodige føringer vil sørge for hydrogenkorridorer for tungtransport og god tilgang på tunge hydrogenkjøretøyer.


Kostnader hydrogeninfrastruktur. Kilde: DNV

En lønnsom utbygging

– De store produsentene har allerede varslet serieproduksjon av lastebiler med en rekkevidde på inntil 1000 kilometer, sa Wilhelmsen.

DNV har foretatt beregninger av investeringskostnaden for en minimums infrastruktur for hydrogen innen 2030. Kostnaden for infrastrukturen og bygging av 30 til 40 hydrogenfyllestasjoner vil komme på om lag 5 milliarder kroner.

– Det høres kanskje mye ut, men sammenlignet med den store satsingen på batterikjøretøyer, er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut et nettverk av hydrogenstasjoner.  NTP bør derfor være tydelig på at Enova skal ha et ansvar for å bidra til etablering av disse hydrogenstasjonene, understreket hun.

NHF er også opptatt av at etableringen av et nettverk av hydrogenstasjoner vil kickstarte et hjemmemarked for hydrogenteknologi i hydrogenproduksjon: – Det er tatt initiativ til etablering av hydrogensatsinger i hele landet fra Berlevåg, Glomfjord, Meråker, Sauda, Bergen, Hykle, Herøya, og Lillestrøm. Med en god starthjelp fra NTP, vil vi få mange nye grønne arbeidsplasser og raskere overgang til fossilfri transport.

Medlemmer