Mobilitet 2023

Norges største forskerbaserte konferanse innen mobilitet og samferdsel arrangeres på Radisson Blu Scandinavia hotel 27.-28. mars.

27
mars

Mobilitet 2023 i Oslo 27.-28. mars

Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo

Mobilitet 2023 arrangeres av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og Transportøkonomisk institutt (TØI) i samarbeid med 20 sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Program er under utarbeidelse.