Mobilitet 2023

Norges største forskerbaserte konferanse innen mobilitet og samferdsel arrangeres på Radisson Blu Scandinavia hotel 27.-28. mars.

27
Mars 2023

Mobilitet 2023 i Oslo 27.-28. mars

Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo

Mobilitet 2023-konferansen er Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og transport og er i ferd med å bli det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning for å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

I tillegg til NHF er det 19 andre sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren. 

Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

I år er NHF med på å arrangerer to sesjoner som skal handle om hydrogen. 

Mandag 27. mars kl. 13.30 - 14.30 er det tid for å se nærmere på luftfarten. Sammen med Avinor inviterer vi til sesjonen Null- og lavutslipps luftfart: Infrastruktur for nye energibærere, med blant andre Axel Christian Klafstad, som er leder for forretningsutvikling i GreenH.

Tirsdag 28. mars kl. 12.45 - 13.45 løfter vi nullutslipp i anleggssektoren. Hvordan oppnå utslippsfrie anleggsplasser? Dinosaurene er i ferd med å forlate anleggsplassene, den neste generasjonen anleggsplasser er utslippsfri. I denne seansen vil dere få høre både byggherrer og teknologileverandører dele sine erfaringer og tanker om fremtiden. Her deltar blant andre Vidar Sten-Halvorsen, general manager hos Applied Hydrogen.

Programmet for hele konferansen finner dere her.