Hydrogen & Fuel Cell conference

Velkommen til HFC Nordic 2022 – konferansen som samler nordiske og globale aktører innen hydrogen- og brenselcelleteknologi.

08
nov.

Early Bird-rabatt før 26. oktober!

09:00 København

Norden er et internasjonalt kraftsenter for den grønne omstillingen. Gjennom sin dedikerte kamp mot klimaendringene har de nordiske landene også enorme muligheter til å lede an i utviklingen og implementeringen av bærekraftig hydrogen og brenselceller løsninger.

Konferansen 8.-9. november i København vil utforske hydrogen- og brenselcelleverdikjeden med spesiell vekt på transportsektoren. Her vil vi fremheve suksessene og diskutere hvordan vi kan fremme anvendelse av hydrogen og brenselcelleteknologier i alle deler av energisystemet.

Konferanseprogrammet legger opp til å skape gode muligheter for uformell nettverksbygging.

Early Bird-rabatt

Registrering før 26. september gir Early Bird-rabatt. Deltakeravgiften (dekker konferanse, frokost, lunsj, vin-samling og middag på dag én, samt frokost og lunsj på dag to) er 2.375,00 DKK (inkl. mva). Etter 26. september vil deltakeravgiften settes opp til 2.875,00 DKK inkl. mva.

HFC Nordic-konferansen er delvis knyttet til Nordic Innovation-prosjektet Next Nordic Green Transport Wave – Large Vehicles (Next Wave), som består av følgende partnerskap: