Hydrogen- og ammoniakkwebinar med Japan

Innovasjon Norge, Den norske ambassaden i Japan og Norsk Hydrogenforum til et seminar mellom Japan og Norge torsdag 20. oktober.

20
okt.

Ammoniakk- og hydrogenwebinar 20 oktober kl 08.15-10.00

08.15-10.00 CET Webinar

Webinardeltakerne vil få en oppdatering om hydrogen- og ammoniakkaktiviteter i begge landene, samt et innblikk i det bilaterale hydrogen- og ammoniakksamarbeidet.

Det blir også en paneldebatt om etablering av en global verdikjede for hydrogen og ammoniakk – og hvordan Japan og Norge kan ta en ledende rolle gjennom samarbeid.

Hold av datoen 15.–17. mars for FC-EXPO i Tokyo!

Deltakerne vil også bli invitasjon til neste FC-EXPO i Tokyo, 15.–17. mars 2023. Hold av datoen!