Hydrogen 2020

EU-nettverket Hydrogen2020 er etablert som en nettverksbygger med fokus på å informere om de finansieringsmuligheter som finnes gjennom primært FCH JU, men også regionale programmer som Interreg, Connecting Europe Facility m.v. Vi starter opp nettverket med kommende utlysning i FCH JU i januar 2017 med søknadsfrist i april, for å spre nødvendig informasjon om prosessen for å forberede deltagelse blant norske aktører der.

Velkommen til FCH-JU brokerage event 24 januar 2017.

Hva er FCH-JU?

FCH-JU står for Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking og er EUs eget program for utvikling og kommersialisering av hydrogen og brenselcelleteknologi. Programmet har et totalbudsjett på 1.33 milliarder Euro og har hvert år utlysninger på omkring 100-200 millioner Euro. Den neste utlysningen kommer i medio januar 2017. Programmet støtter prosjekter både innen utvikling og demonstrasjon av hydrogenproduksjon, fyllestasjoner, hydrogendrevet transport og lokal strømproduksjon. 

Deltagelse i europeiske prosjekter åpner opp for internasjonalt samarbeid og tilgang til et unikt nettverk av industri og forskningsaktører på tvers av Europa. Markedene for hydrogenteknologi øker nå svært raskt og tidspunktet for å gå inn i dette markedet har aldri vært bedre.

I denne sammenheng inviterer vi til FCH-JU brokerage event onsdag 24 januar kl 10.00 i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Vi vil gjennomgå temaene i årets utlysning, prosedyrer og regler for deltagelse og annen nyttig informasjon for potensielle søkere.

Etter at programmet og utlysningen er presentert vil det bli mulighet til å presentere prosjektideer/initiativer som 5-minutters innlegg og deretter vil man få mulighet til å diskutere disse og finne mulige nye partnere eller prosjekter i to sesjoner for transportpillaren og energipillaren i programmet

Møtet er åpent for både norske og internasjonale aktører - se begivenheter på startsiden for program og påmelding.

Sammensetning

Partnerne i nettverket er Norsk Hydrogenforum, SINTEF, IFE, CMR Prototech, Universitetet i Oslo, NTNU og NEL Hydrogen.

Medlemmer