Styret

Styremedlemmer velges for to år om gangen. Styret består av seks styremedlemmer og to vararepresentanter. Minst tre av styremedlemmene må representere industrien, og minst to styremedlemmer må representere forskning og utdanning.

Styreleder:

Steffen Møller-Holst, SINTEF

Nestleder:

Tjalve Svendsen, CMR Prototech

Styremedlemmer:

Bjørn Simonsen, NEL ASA

Jon Eriksen, HYSTORSYS AS

Jørn Jakobsen, Hyundai Motor Norway

Truls Norby, Universitetet i Oslo

Generalsekretær:

Kristian E. Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Visste du at?

1 liter hydrogen veier ca. 0,1 gram. Sagt på en annen måte vil 1 kilo hydrogen fylle 10.000 liter ved atmosfærisk trykk. En vanlig hydrogenbil trenger omtrent 5 kilo hydrogen for å få en akseptabel rekkevidde (50 mil), og for å få hydrogenet ombord på bilen må det derfor komprimeres (700 ganger atmosfærisk trykk), kjøles ned til det er flytende (-253 grader celsius), eller lagres i metallpulver(tungt).