Styret

Styremedlemmer velges for to år om gangen. Styret består av seks styremedlemmer og to vararepresentanter. Minst tre av styremedlemmene må representere industrien, og minst to styremedlemmer må representere forskning og utdanning.

Styreleder:

Steffen Møller-Holst, SINTEF

Nestleder:

Tjalve Svendsen, CMR Prototech

Styremedlemmer:

Bjørn Simonsen, NEL ASA

Jon Eriksen, HYSTORSYS AS

Jørn Jakobsen, Hyundai Motor Norway

Truls Norby, Universitetet i Oslo

Generalsekretær:

Kristian E. Vik, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Visste du at?

Hvert sekund omdannes 700 millioner tonn hydrogen til helium på sola. I fusjonsprosessen blir omtrent 5 millioner tonn, eller 0.7 % av den initelle massen omdannet til strålingsenergi, som vi på jorda opplever som varme og lys.