Om NHF

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. NHF har medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter samt andre organisasjoner med interesse for hydrogen. NHF er også åpen for personlig medlemskap.

NHF skal gjennom sitt arbeide:

  • Spre informasjon om hydrogen i Norge
  • Organisere seminarer og workshops
  • Utgi nyhetsbrev
  • Oppmuntre og stimulere til forskning og innovasjon på hydrogenteknologi
  • Være en aktiv og konstruktiv partner mot myndigheter og andre organisasjoner i utviklingen av en framtidig industripolitikk basert på hydrogen

Visste du at?

Hydrogen er det elementet det fins mest av i universet. Det utgjør mer enn 90% av universets atomer og tre fjerdedeler av universets masse.