Om NHF

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. NHF har medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter samt andre organisasjoner med interesse for hydrogen. NHF er også åpen for personlig medlemskap.

NHF skal gjennom sitt arbeide:

  • Spre informasjon om hydrogen i Norge
  • Organisere seminarer og workshops
  • Utgi nyhetsbrev
  • Oppmuntre og stimulere til forskning og innovasjon på hydrogenteknologi
  • Være en aktiv og konstruktiv partner mot myndigheter og andre organisasjoner i utviklingen av en framtidig industripolitikk basert på hydrogen

Visste du at?

Hvert sekund omdannes 700 millioner tonn hydrogen til helium på sola. I fusjonsprosessen blir omtrent 5 millioner tonn, eller 0.7 % av den initelle massen omdannet til strålingsenergi, som vi på jorda opplever som varme og lys.