Medlemsfordeler

Fordeler med å være medlem av Norsk Hydrogenforum:

  • Tilgang til nettverket av aktører i hydrogenbransjen i Norge, samt tilgang til NHFs internasjonale nettverk
  • Som aktiv medlem i Norsk Hydrogenforum kan man være med å påvirke den nasjonale retningen innenfor feltet
  • Tilgang på NHF sine medlemsmøter hvor aktuelle tema tas opp og diskuteres
  • Være representert på messer gjennom NHF
  • Profilering gjennom NHF sitt nyhetsbrev og annet informasjonsmateriell
  • Profilering på hjemmesidene, www.hydrogen.no
  • Tilgang til viktige rapporter, og invitasjon til deltakelse i nye prosjekter

Visste du at?

Hydrogen er det elementet det fins mest av i universet. Det utgjør mer enn 90% av universets atomer og tre fjerdedeler av universets masse.