Medlemsfordeler

Fordeler med å være medlem av Norsk Hydrogenforum:

  • Tilgang til nettverket av aktører i hydrogenbransjen i Norge, samt tilgang til NHFs internasjonale nettverk
  • Som aktiv medlem i Norsk Hydrogenforum kan man være med å påvirke den nasjonale retningen innenfor feltet
  • Tilgang på NHF sine medlemsmøter hvor aktuelle tema tas opp og diskuteres
  • Være representert på messer gjennom NHF
  • Profilering gjennom NHF sitt nyhetsbrev og annet informasjonsmateriell
  • Profilering på hjemmesidene, www.hydrogen.no
  • Tilgang til viktige rapporter, og invitasjon til deltakelse i nye prosjekter

Visste du at?

Fusjonsprosessen som foregår på sola avgir energi lik Einsteins likning, E = mc2, hvor "m" er massen som "forsvinner" når to hydrogenatomer smelter sammen til et heliumatom.