Norsk Hydrogenforum

Norsk Hydrogenforum arbeider for hydrogenbasert verdiskapning i Norge, og har medlemmer fra industri, forskning, utdanning og organisasjoner.