Norsk Hydrogenforum

Norsk Hydrogenforum arbeider for hydrogenbasert verdiskapning i Norge, og har medlemmer fra industri, forskning, utdanning og organisasjoner.

Hydrogen er en energibærer og et nullutslipps drivstoff i sterk vekst, og Norsk Hydrogenforum jobber for å tilrettelegge best mulig for økt anvendelse, grønne arbeidsplasser og renere luft.