Sammensetning

Medlemmer

Steffen Møller-Holst (leder) SINTEF Material og kjemi

Truls Norby Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, UiO

Erik Figenbaum Vegdirektoratet

Gerd-Petra Haugom Det Norske Veritas

Tom Ivar Hansen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hilde Venvik NTNU

Kari Asheim ZERO

Øystein Ulleberg IFE

Knut Harg Konsulent

Janne Buhaug Lindum

Johnny K. Danielsen Bertel O. Steen

Observatører

Line Klethagen Samferdselsdepartementet

Tore Grunne Olje- og energidepartementet

Trygve Riis Norges Forskningsråd

Konrad Pütz Transnova

Sekretariat

Sekretariatet holdes av Kunnskapsbyen Lillestrøm v/ Bjørn Simonsen

Visste du at?

Hydrogen er det elementet det fins mest av i universet. Det utgjør mer enn 90% av universets atomer og tre fjerdedeler av universets masse.