Sammensetning

Medlemmer

Steffen Møller-Holst (leder) SINTEF Material og kjemi

Truls Norby Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, UiO

Erik Figenbaum Vegdirektoratet

Gerd-Petra Haugom Det Norske Veritas

Tom Ivar Hansen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hilde Venvik NTNU

Kari Asheim ZERO

Øystein Ulleberg IFE

Knut Harg Konsulent

Janne Buhaug Lindum

Johnny K. Danielsen Bertel O. Steen

Observatører

Line Klethagen Samferdselsdepartementet

Tore Grunne Olje- og energidepartementet

Trygve Riis Norges Forskningsråd

Konrad Pütz Transnova

Sekretariat

Sekretariatet holdes av Kunnskapsbyen Lillestrøm v/ Bjørn Simonsen

Visste du at?

I reaksjonen mellom hydrogen og oksygen(fra lufta), blir 100 gram hydrogen til omtrent 1 liter vann, dette fordi molvekta til oksygen er 16 gram per mol, mot 1 gram per mol for hydrogen.