Hydrogenrådet

Hydrogenrådet er et ekspertpanel oppnevnt av Olje- og Energidepartementet og Samferdselsdepartementet, bestående av representanter fra næringsliv, forskning, utdanning og organisasjoner. Hydrogenrådet skal gi strategiske råd til departementene.