Hydrogenrådet

Hydrogenrådet var et ekspertpanel oppnevnt av Olje- og Energidepartementet og Samferdselsdepartementet, bestående av representanter fra næringsliv, forskning, utdanning og organisasjoner. Hydrogenrådet ga i perioden 2006-2014 strategiske råd til departementene, og ble etter overdragelsen av transportstøtte til Enova fra 2015 avviklet.
Norsk Hydrogenforum har i 2015 jobbet med å bringe Hydrogenrådets anbefalinger gjennom Handlingsplan 2012-2015 samt oppdaterte prosjekter, analyser og forretningsmuligheter til Olje- og Energidepartementets prosess for ny Energimelding som skal lanseres våren 2016, hvor en ny nasjonal hydrogenstrategi vil fremlegges som en del av dette.