Hydrogenrådet

Hydrogenrådet var et ekspertpanel oppnevnt av Olje- og Energidepartementet og Samferdselsdepartementet, bestående av representanter fra næringsliv, forskning, utdanning og organisasjoner. Hydrogenrådet ga i perioden 2006-2014 strategiske råd til departementene, men etter overdragelsen av transportstøtte til Enova fra 2015 er Hydrogenrådet p.t inaktivt.