Visste du at?

Hydrogen er det elementet det fins mest av i universet. Det utgjør mer enn 90% av universets atomer og tre fjerdedeler av universets masse.