Visste du at?

Hvert sekund omdannes 700 millioner tonn hydrogen til helium på sola. I fusjonsprosessen blir omtrent 5 millioner tonn, eller 0.7 % av den initelle massen omdannet til strålingsenergi, som vi på jorda opplever som varme og lys.