Visste du at?

I reaksjonen mellom hydrogen og oksygen(fra lufta), blir 100 gram hydrogen til omtrent 1 liter vann, dette fordi molvekta til oksygen er 16 gram per mol, mot 1 gram per mol for hydrogen.