Den Nordiske Hydrogenkonferansen 2016

29 MAR

Dialogkonferanse om utviklingskontrakt hydrogen-elektrisk ferje 29. mars

STED: Stavanger

https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-184965  

Dialogkonferanse utviklingskontrakt hydrogen-elektrisk ferje
 

I forbindelse med Statens Vegvesens leverandørkonferanse vedrørende stortingsvedtak om null- og lavutslipp for ferjedriften 28. april 2015 ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på kommende dialogkonferanse for utviklingskontrakt - hydrogen-elektrisk ferje 29. mars 2017 i Stavanger Konserthus.
 

Bakgrunn og målsetting

Statens vegvesen er løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjedrift. For å nå politisk fastsatte klimamål for ferjedriften er det nødvendig med omlegging til null- og lavutslippsteknologi i ferjesektoren. I tråd med Stortingsvedtak om nullutslippsteknologi i fremtidige ferjeanbud har Statens vegvesen satt i gang et prosjekt med mål om å få utviklet og tatt i bruk hydrogenteknologi. Dette for å kunne nå kravet om nullutslippsteknologi for de ferjestrekninger som ikke er egnet for fullelektrisk drift. 

Formålet med dialogkonferansen er:

  • Å informere om oppdragsgivers behov og mål for utviklingskontrakten.
  • Få innspill til utforming av anskaffelsen, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier for å kunne oppnå best mulig konkurranse og sluttresultat.
  • Lage en møteplass for potensielle tilbydere, underleverandører, kompetansemiljøer og offentlige myndigheter med interesse for området.

 

Link til veiledende kunngjøring i Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2017-184965

 

Påmelding til trine.knudsen.jonassen@vegvesen.no innen 15.03.2017.

 

30 MAR

Generalforsamling i Norsk Hydrogenforum

STED: PowerHouse, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika

Generalforsamlingen for 2016 blir 30. mars kl 1000-1200, i PowerHouse i tilknytning til den nyoppførte Uno-X-hydrogenstasjonen.

Adresse: Kjørboveien 20, 1337 Sandvika

Det planlegges et medlemsmøte i etterkant av generalforsamlingen, fra 1230 til 1530, med presentasjoner og omvisning på hydrogenstasjonen!

04 APR

Den norske Gasskonferansen

STED: Oslo

Programmet er sluppet og hele programmet finnes her! 

http://gasskonferansen.com

13 JUN

International Conference on Electrolysis in Copenhagen, ICE 2017

STED: København

Research in all the aspects of electrolysis for energy conversion is growing, and the awareness that the conversion from electrical energy to storable and portable matter - fuels - is an inevitable part of the green transition from a fossil based energy infrastructure to a sustainable one. Fuel cells are expected to play a vital role in this transition too, but they compete with proven and well-established technologies, while electrolyzers bridge a gab for which no other alternative is obvious. On this background it is even more striking that we have not yet managed to put up a designated conference series on electrolysis for energy conversion. 

The aim of this initiative is to start a conference series devoted to electrolysis for energy conversion. Let us make a forum in which electrolysis is the main theme and not a sub-topic among many others. 

Be part of it. If you find this idea appealing then I hope you will come and take part in ICE2017 and make it a success. We will prepare the setting in a nice venue, but only the participants can ensure the success. 

 

Welcome at ICE2017 in Copenhagen
From Tue 13th to Thu 15th of June, 2017

http://www.ice2017.net/Conference

Nyhetsbrev