Begivenheter

10 OKT

Norsk Speilkomité til europeisk hydrogen-standardisering

STED: Lysaker, Mustads vei 1

Videreutvikling av standardiseringsprosess og etablering av Norsk Speilkomité til nyoppstartet europeisk hydrogen-standardisering i CEN/CENELEC, Møte hos Norsk Standard, Lysaker, 10. okt. kl 10.00-14.30

Tidligere i år ble det besluttet å etablere en standardiseringskomite, SN/K 182 (Hydrogenteknologi). Standard Norge har i samarbeid med Norsk Hydrogenforum allerede hatt et informasjonsmøte hvor det ble fortalt om det internasjonale arbeidet og invitert til deltakelse i en norsk «speilkomite». Vi har også deltatt på et europeisk møte i juni hvor flere aktuelle temaer for de norske aktørene (Sikkerhet, veitransport, sjøtransport) ble satt på agenda. Vi skal nå konsolidere det norske arbeidet og ta de formelle stegene for å etablere en norsk komite med godkjent mandat.

Du er herved invitert til dette møtet! Send gjerne denne informasjonen videre til andre som kan tenkes å være interesserte i dette arbeidet.

Sted: Standard Norge, Mustads vei 1,0283 Oslo, (se reisebeskrivelse

Noen av sakene som vi bli diskutert på møtet den 10.okt. vil være:

  • Gjennomgang av mandat
  • Valg av komiteleder
  • Oversikt over arbeidet i Europa
  • Norsk deltakelse i det europeiske arbeidetNorsk ledelse av arbeidsgruppe i europeisk standardiseringsprosjekt(er)

En fullstendig saksliste og relevante dokumenter vil bli sendt og oppdatert på Standard Norges nettside (linken over) i forkant av møtet. Kontaktperson hos Standard Norge er Javad Sunde Fahadi, jsf@standard.no, Tlf. 47458046

17 OKT

Transport og Logistikk-konferansen 2016

STED: Gardermoen

Det satses nå tungt på hydrogen i land som Japan, Tyskland, USA og Danmark, både hos bilfabrikkene og blant maskinprodusenter. Hydrogen blir et viktig tema på Transport og Logistikk 2016, og i tillegg til i programmet vil en egen hydrogenstand vil være tilstede på messedelen.

Teknologien er klar. Utviklingsperioden går over i en driftsfase. Nå gjelder det å bygge ut en robust infrastruktur med et tilstrekkelig antall hydrogenstasjoner.

- Det vil de nærmeste årene bli lansert flere bilmodeller og andre kjøretøy som bruker hydrogen. Vi forventer en kraftig økning i bruk av hydrogen fremover”, sier Ulf Hafseld daglig leder i HYOP as.
HYOP er i dag Norges eneste leverandør av hydrogen-drivstoff til biler, og har fem stasjoner fra Porsgrunn i sør til Gardermoen i nord. Så langt har stasjonene vært innrettet på teknologiutprøving og demonstrasjon, men nå skal nettverket bygges om for å takle økt trafikk. HYOP vil presentere ved siden av bl.annet ASKOs hydrogensatsing.

Les mer om konferansen, messen og programmet her:

http://transportlogistikk.norskindustri.no/aktuelle-saker/hydrogen-pa-vei-inn-i-transportsektoren/

19 OKT

HYDROGENKONFERANSE I FLORØ 19.-20. OKTOBER 2016

STED: Florø

Faglege innspel, informasjon om ulike prosjekt og gode høve til nettverksbygging og dialog om hydrogen. Bidrag frå nasjonale og internasjonale kapasitetar innan forsking og utvikling, utstyrsleveransar, systemdesign, innkjøp og ulike premissleverandørar. Konferansen startar og sluttar med lunch.

Pris kr. 300,- for deltaking ein dag, inkludert lunch. Pris begge dagar kr. 500,- inkludert 2 x lunch. Faktura blir tilsendt i ettertid. Felles middag og overnatting kjem i tillegg.

Arrangørar: Maritim Forening Sogn og Fjordane, Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk Hydrogenforum

Påmeldingslink og program: http://maritimsfj.pameldingssystem.no/hydrogenkonferanse-sogn-og-fjordane-2016

Overnatting: 
Quality Hotel Florø, tel +47 57 75 75 75 
Comfort Hotel Florø, tel +47 57 75 25 52

26 OKT

Den Nordiske Hydrogenkonferansen 2016

STED: Sandviken, Sverige

Den Nordiske Hydrogenkonferansen, HFCNordic, arrangeres i Sandviken i Sverige, 26.-27. oktober

Welcome to the 6th HFC Nordic conference, 26-27th October

This years conference will take place at Högbo Bruk in Sandviken, Sweden the 26-27th of October 2016. Gathering the hydrogen and fuel cell experts of the north, the conference proposes to give a comprehensive overview of fuel cell and hydrogen activities in the Nordic countries and to strengthen the collaborative association within the field.

This is a unique opportunity to meet with researchers, industrial actors and decision makers of the Nordic countries.

http://www.scandinavianhydrogen.org/hfc-nordic-2016/

09 NOV

Going Zero? The Role of Cities and Regions in Low Carbon Transport

STED: Norway House, Brüssel

The event will take place at Norway House.

The event is free of charge and open to all. The seminar will be followed by a networking lunch.

A detailled agenda for the event will follow soon.

We look forward to see you in Brussels!

 Les mer på http://hyer.eu/events/going-zero-role-cities-regions-low-carbon-transport/

23 NOV

Zerokonferansen 2016

STED: Folketeatret, Oslo

Velkommen til Zerokonferansen 2016: FRA FOSSIL TIL GRØNN SÆRSTILLING

23. november åpner dørene til den ellevte Zerokonferansen på Folketeateret og Folkets Hus i Oslo. På disse årene har Zerokonferansen blitt en av Nord-Europas viktigste konferanser om klimaløsninger, og den viktigste møteplassen for alle i Norge med en interesse for klima og klimaløsninger. Årets tema er "Fra fossil til grønn særstilling", og på Zerokonferansen 2016 vil du få se de nyeste løsningene og møte de viktigste aktørene som tar oss nærmere fremtidens moderne fornybarsamfunn. 

Sett av 23.-24. november i kalenderen din allerede idag, så håper vi å sees på Zerokonferansen!

www.zerokonferansen.no

Nyhetsbrev