Begivenheter

10 NOV

Fuel Cell Seminar & Energy Exposition

STED: Los Angeles, USA

The vision of the Fuel Cell Seminar & Exposition is to be the premier international gathering of the Fuel Cell & Hydrogen Energy industries and their customers and stakeholders.

www.fuelcellseminar.com

12 NOV

Zerokonferansen 2014

STED: Folketeatret, Oslo

Det grønne skiftet drives fram av politiske beslutninger, teknologiske nyvinninger og entreprenører i markedet. I tiden fram mot 2030 vil tempoet i det grønne skiftet økes. Nullutslippsløsninger må tas i bruk og spille sammen på alle samfunnsområder om togradersmålet skal nås.

  • Hvilke valg må myndigheter ta nå for å drive det grønne skiftet videre?

  • Hvilken strategi bør selskaper legge for å posisjonere seg i og gripe mulighetene i en verden som ser annerledes ut i2030?

På Zerokonferansen 2014 setter vi sammen de ulike brikkene som utgjør hele nullutslippssamfunnet i 2030. Et avansert, men robust energisystem kobler fornybar strøm sammen med elektrisk transport. Energilagring og utveksling gir rom for den neste boomen i stadig billigere kraft fra sol og vind, og samvirker med bygninger som spiller en stadig viktigere rolle som energiprodusent. Bærekraftig grønt karbon erstatter fossilt karbon i industri og tungtransport.

Ny teknologi skaper nye forbrukervaner og nye forretningsmodeller. Finansmarkedene står overfor en nye muligheter, men også andre utfordringer. Hvordan endres spillets gang? Hvem blir vinnerne? Hvor skal man investere? Hvordan kan Norge bli en drivkraft for det grønne skiftet?

På Zerokonferansen 2014 setter vi sammen puslespillet og viser hvilke beslutninger som må tas nå. Sammen tegner vi veikartet for nullutslippsamfunnet 2030.

www.zerokonferansen.no

Nyhetsbrev