Begivenheter

24 JAN

Hydrogen2020 EU-nettverk, Brokerage event

STED: Forskningsrådets lokaler på Lysaker, Oslo

Hva er FCH-JU?

FCH-JU står for Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking og er EUs eget program for utvikling og kommersialisering av hydrogen og brenselcelleteknologi. Programmet har et totalbudsjett på 1.33 milliarder Euro og har hvert år utlysninger på omkring 100-200 millioner Euro. Den neste utlysningen kommer i januar 2017
Programmet støtter prosjekter både innen utvikling og demonstrasjon av hydrogenproduksjon, fyllestasjoner, hydrogendrevet transport og lokal strømproduksjon.
Deltagelse i europeiske prosjekter åpner opp for internasjonalt samarbeid og tilgang til et unikt nettverk av industri og forskningsaktører på tvers av Europa. Markedene for hydrogenteknologi øker raskt og tidspunktet for å gå inn i dette markedet har aldri vært bedre.
I denne sammenheng inviterer vi til FCH-JU brokerage event onsdag 24 januar kl 10.00 i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Vi vil gjennomgå temaene i årets utlysning, prosedyrer og regler for deltagelse og annen nyttig informasjon for potensielle søkere.
Etter at programmet og utlysningen er presentert vil det bli mulighet til å presentere prosjektideer/initiativer som 5-minutters innlegg og deretter vil man få mulighet til å diskutere disse og finne mulige nye partnere eller prosjekter i to sesjoner for transportpillaren og energipillaren i programmet
Møtet er åpent for både norske og internasjonale aktører.
 
Program for dagen:
10.00 Registrering
10:15 -10:45 - Call 2017 - Presentasjon av utlysningen
10:45-11:15 - FCH-JU regler for deltagelse og søknadsprosessen  - NN Norges Forskningsråd
11:15-11:45  (åpen foreløpig)
11.45-12:30 Lunsj 
12:30 - 13:30 Presentasjon av deltagere/prosjektinitativ (power pitch)  (5 min pr presentasjon)
13:30 - 14:15 Break out session 1 (Transport pillar)
14:15-15:00 Break out session 2 (Energy pillar)
15:00-15:15 Avslutning, informasjon om infodager i Brussel, Februar.

Oppdatert program og påmeldingslink ligger på forskningsrådets nettsider:

 

Nyhetsbrev