07sep
Norges Varemesse, Lillestrøm @ 07. september

Smart Mobility 2017 - Den norske muligheten

På Smart Mobility 2017 får du en forsmak på morgendagens mobilitetssamfunn. Et samfunn der lavutslippsløsninger, autonome kjøretøy og digitale plattformer samspiller med hverandre og oss. Smart Mobility handler om å legge til rette for og å etablere næringsmuligheter som er gunstige for samfunnet i dag og i årene fremover.

Smart Mobility 2017 er en arena for deg som lar deg fascinere av ny teknologi og som trigges av smartere, grønnere og mer effektive transporttjenester.

Hydrogen vil bli viet god plass i programmet med presentasjoner fra bl.a. Hyundai Motor Europe, California Fuel Cell Partnership, Statens vegvesen om hydrogenfergesatsingen, NEL Hydrogen, KPMG, Oslo kommune, ZERO og Norsk Hydrogenforum.

Smart Mobility 2017 – Den norske muligheten

 

NORGE SOM ET VERDENSLEDENDE MARKED

På Smart Mobility 2017 setter vi bærekraftig næringsutvikling i transportsektoren på scenen. Vi skal diskutere og belyse hvordan vi i Norge kan omsette vårt forsprang som verdensledende marked for nullutslippstransport til produkt og tjenesteinnovasjon og gjennom det skape de nye grønne arbeidsplassene.

Gjennom innledninger, ekspertpaneler og med aktiv innsats fra konferansedeltagerne skal vi bidra til å identifisere verdikjeder, prosjekter og muligheter vi kan bygge i Norge. Næringslivet må sikre verdiskapingen, ved å omstille seg til å konkurrere i en verden med langt strammere klimapolitikk. Denne konferansen vil gi svar på akkurat det.

KONSEPTER SOM VIL BLI DISKUTERT PÅ SMART MOBILITY

  • Megatrender innen fremtidens transport: Selvkjørende biler, digitalisering, nullutslipps drivstoff som batterier og hydrogen.
  • Hvilke insentiver må til for å stimulere til økt næringsutvikling i norsk bærekraftig transportsektor.
  • Hvordan ser fremtidens trafikksystemer ut? Persontransport, varetransport og tungtransport, smarte trafikksystemer og innsamling av data.
  • Bærekraftige transportkonsepter og løsninger for byer.
  • I Sverige bygger Northvolt batterifabrikk, hvordan påvirker det norsk næringsutvikling?
  • Ny design i en transportsektor i omveltning.
  • Muligheter for å utvikle næring i Norge og hvordan må vi jobbe for å bygge disse mulighetene.
  • Konferansen får også en utstillingsdel inne på Norges Varemesse.

Høres det spennende ut? Bli med å diskutere du også!

 SE PROGRAMMET    KJØP BILLETT 

VELKOMMEN SOM BESØKENDE TIL SMART MOBILITY 2017!

 

Medlemmer