06feb
Odda / Tyssedal @ 06. februar

Norsk Hydrogensymposium i Odda/Tyssedal 6.-7. februar

SMB Hardanger, Greenstat og Odda Kommune i samarbeid med Norsk Hydrogenforum inviterer politikere, næringsliv, det offentlige og andre interessenter til Norsk Hydrogensymposium i Odda/Tyssedal 6.-7. februar.

Norge har med sin energirikdom store muligheter til å bli en global aktør i et framvoksende hydrogenmarked. Både som hydrogenprodusent og teknologileverandør.

Det snakkes mye om hydrogen, men hva skjer egentlig? Symposiet ønsker å legge til rette for gode og mest mulig konkrete diskusjoner om hydrogenmulighetene i Norge med Vestlandet som utgangspunkt.

Vi ønsker å komme til bunns i hva som rører seg i ulike sektorer (marin transport, landtransport, industri, eksport og teknologi), og bruke kunnskapen som utgangspunkt for å diskutere hvordan man jobber raskt og systematisk nasjonalt for å skape robuste næringer som er konkurransedyktige internasjonalt.

Hvordan tar vi posisjon? Hvilken rolle bør Norge ta? Hvilke bransjer skal vi satse på? Hvordan bygger vi norsk kompetanse på hydrogenproduksjon, -teknologi og implementering av ulike hydrogenløsninger?

 

Hvorfor Odda?

Odda kommune ligger sentralt i Hardanger, som har naturlige forutsetninger for å drive med storskala hydrogenproduksjon fra overskuddskraft. Et av de mest spennende industrielle hydrogenprosjektene i landet kan bli realisert her, bruk av hydrogen som innsatsmiddel i produksjonsprosessen hos Tizir i Tyssedal, kan redusere et av Hordalands største punktutslipp med 90%.

I tillegg er Odda og Hardangerregionen et viktig transportknutepunkt og et strategisk sted for hydrogendistribusjon, med både E 134 og Rv 7 gjennom regionen og flere fergestrekninger. I ytre del av fjorden er havbruk en viktig næring, mens landbruk, turisme og industri dominerer de indre delene.

Hydrogen peker seg ut som en god kandidat til å bedre utnytte de store energiressursene man har i regionen, til å bygge lokalt næringsliv både lokalt og i lignende områder på resten av Vestlandet.

 

Mer detaljert informasjon om tid, sted, reisemuligheter og programinfo blir tilgjengelig her om kort tid.

 

Medlemmer